Coronaprotocol

DE EREDIENST

Voor en na de kerkdienst

Bij de ingang van de kerk geeft de koster/coördinator aanwijzingen en informeert hij/zij naar de gezondheid van de bezoeker. Zij/hij houdt bij of het bezoekersaantal onder de 100 blijft.

Men wordt verzocht de handen direct te ontsmetten.

Bezoekers nemen hun eventuele jas mee de kerkzaal in.

Toiletbezoek dient zo veel mogelijk te worden beperkt. Houdt rechts als u er toch heen moet.

Er zijn papieren handdoekjes beschikbaar.

Overal dient 1,5 m afstand in acht te worden genomen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de keuken. Voorlopig drinken we geen koffie in de kerk.

Op dagen dat Oase ’s morgens een samenkomst heeft gehouden, zorgt een schoonmaakteam van Oase voor reiniging van aanraakpunten.

Voor een goede ventilatie dienen één of meer ramen open te staan.

In de kerkzaal geeft de ambtsdrager van dienst aanwijzingen over de plaatsen. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten, anderen houden steeds 1,5 m afstand.

De lezenaar wordt afgenomen door de a.v.d. na wisselingen.

Na afloop van de dienst verlaten de bezoekers ‘rij voor rij’ vanaf achteraan de kerkzaal en dient men zich direct naar buiten te begeven.

Bij de uitgang is een collectemand, waarin men zijn offer kan deponeren.


De kerkdienst

In en rond de kerkdienst is er nog aan aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals:

• Muzikale medewerking aan een kerkdienst:

Bij de opstelling van zangers en instrumentalisten dient met de anderhalve meter-regel en andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden.


• Zingen tijdens vieringen:

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden. Gelukkig zijn hiervoor alternatieven.

• Avondmaal kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken. Ook hier dient 1,5 m afstand in acht genomen te worden.


Andere bijeenkomst

Bij vergaderingen in klein verband en gebedsuur dienen ook de voorschriften van ontsmetten, afstand houden, enz. zo veel mogelijk in acht te worden genomen.