Visie:

Drawing (8)

De Bron is een Amsterdamse kerkelijke gemeenschap, geroepen door God om Hem te eren en zijn Naam te verkondigen. Dat doet zij door Gods Woord te openen en de sacramenten te vieren. Rond Woord en sacrament wil de Bron een warme, open, getuigende en dienende gemeenschap zijn, zowel voor christenen als voor zij die nog geen christen zijn. De Bron is open orthodox en combineert een heldere bijbelse boodschap met een open oog en oor voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Missie

Drawing (10)

Vanuit haar visie ziet de Bron het als haar missie:

  • De lofzang gaande te houden door op zondag en door de week God te eren in de liturgie en in ons leven
  • In Amsterdam-Nieuw-West een gemeenschap te vormen van mensen die door de goede boodschap van Jezus gegrepen zijn, die elkaar dienen en bijstaan
  • Inwoners van Amsterdam-Nieuw-West in het algemeen en familie, vrienden, collega’s en kennissen (netwerken) van gemeenteleden in het bijzonder uit te nodigen om te antwoorden op Gods roepstem, Jezus te volgen in hun leven en zich bij de christelijke gemeenschap te voegen

Gasten

Drawing (11)

Wanneer u een van onze diensten wilt bezoeken bent u natuurlijk van harte welkom.

Op deze site vindt u informatie over de diensten en bereikbaarheid.

Praktische informatie voor uw bezoek vindt u ook hier.

 

Agenda

Drawing (13)

De Bron: ook voor u!