Hieronder een grafische voorstelling van de samenstelling van onze gemeente per 1.1.2019